ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ČLENY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK

 
Otázka:

 

Uveďte základní předpisy vztahující se k požární ochraně?

Paragraf Last - František Ružička
 

Zákon č. 133/1985 Sb.

ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

a

 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb.

VYHLÁŠKA O POŽÁRNÍ PREVENCI

Poznámka:

Zákon o požární ochraně stanoví mimo jiné i povinnosti právnických osob, podnikajícich fyzických osob a fyzických osob.

DALŠÍ  >>>

 @revidex.cz