ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ČLENY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK

 
Úvod :

KAŽDÝ JE POVINEN POČÍNAT SI TAK,

 ABY NEZAVDAL PŘÍČINU KE VZNIKU POŽÁRU A NEOHROZIL ŽIVOTY A ZDRAVÍ OSOB, ZVÍŘAT A MAJETEK

 

Poznámka:

V požární ochraně jde o to vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a živelnými pohromami.

 

DALŠÍ  >>>

 @revidex.cz