POŽÁRNÍ OCHRANA - ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

 
Úvod :

KAŽDÝ JE POVINEN POČÍNAT SI TAK,

 ABY NEZAVDAL PŘÍČINU KE VZNIKU POŽÁRU A NEOHROZIL ŽIVOTY A ZDRAVÍ OSOB, ZVÍŘAT A MAJETEK

 

Poznámka:

V požární ochraně jde o to, vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví občanů a ochranu majetku před požáry a živelnými pohromami.

 

1 DALŠÍ  >>>

 @revidex.cz