BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI * POŽÁRNÍ OCHRANA * BOZP NA STAVENIŠTI * REVIZE JEŘÁBŮ * ŠKOLENÍ

Kontrola rizik na pracovišti je důležitou součástí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví vašeho podnikání. Je třeba přemýšlet o činnostech, která mohou zaměstnancům ublížit a rozhodnout, zda je potřeba podniknout kroky k zabránění případných úrazů či škod.

Posouzení rizik není o vytváření obrovského množství popsaného papíru, ale spíše o určení rozumných opatření pro kontrolu rizik na pracovišti. Pravděpodobně již podnikáte kroky k ochraně vašich zaměstnanců, ale nové hodnocení rizik vám pomůže rozhodnout se, zda jste svými opatřeními již pokryli vše, co je pro ochranu zaměstnanců potřeba.

Správné posouzení může pomoci zjistit, kde se budete muset podrobněji zabývat určitými riziky a konkrétními kontrolními opatřeními.

Přemýšlíme o tom, k jakým nehodám, úrazům nebo trvalým následkům by mohlo dojít při konkrétních pracovních činnostech. Zaměřujeme se na skutečná, nejpravděpodobnější rizika, která mohou způsobit největší škody nebo úraz.

 

 bozp